About us

 

This website and webshop is written in English and Dutch (Nederlands). I am educated as an Antropologist (Master degree University of Amsterdam) museologist (Bachelor degree Amsterdam School of Arts), etnobotanist (self education and various field work studies in South India, Canary Islands,Greece, Lapland and the Amazon of the Guyana's), pharmacognost (graduated and educated at CAM Utrecht). I also studied 5 months at the Bhargava kalari sangam in Kodhikode, Sout India (Siddha medicine, Ayurveda and Kalaripayattu).
Our main interest are etno botanicals, medicinal plants, pharmacognosy and superfoods.
We deliver worldwide.We sell our products to investigate. They are not intended for human consumption. Always contact a doctor from the regular circuit if you have any complaints about your health. To stay healthy we recommend a healthy and varied diet, drink plenty of clean water, adequate body movement & excersises, fresh air and to rest regularly. These are the first requirements to stay healthy.
Most of our products are in stock otherwise allow 3 weeks for delivery. All our botanical products are organic. Most of the products are 100% organic and harvested in unspoiled nature. Contact us by email for questions about our products. You can also search for your self about the workings of the products we sell. For example on wikipedia a lot of information is available provided by independant researchers. Alawys double check all information. Consult at least 5 sources. We think http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed is a good independant source.

Wholesale prices on request by email only.Email: info@greenmanpowerplants.com

Twitter: greenmanpower
Facebook: facebook.com/greenmanpowerplants/ 

The products on this webiste are not sold or intended for the purpose of human consumption or cosmetic use. Any information provided about the products on this website, including any links to external websites, are solely intended for historical, scientific and educational purposes and must not be interpreted as a recommendation for a specific use of the product. The statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration and the products are not intended to "diagnose, treat, cure or prevent any disease." The use and application of the products, based on the historical and scientific context provided in the product descriptions and articles, is solely at the customer's risk. The products are botanical specimens of ethnographic value and interest only and is delivered with no express or implied fitness for any purpose. The product descriptions are compiled from sources we deemed to be reliable up to the date it was written but may contain omissions or errors in fact, or become outdated. It outlines the documented history of uses but should no way be construed to make any medical claims about the ability or efficacy of any of these plants to treat, prevent or mitigate any disease or condition. Although a plant may have a long history of being used for a particular purpose, scientific evidence proving its efficacy for that purpose may be lacking.

VAT number: NL820926450B01

Chamber of commerce: 34308606

Over ons


Deze website en de webshop is geschreven in het Engels en Nederlands. Ik ben opgeleid als antropoloog (Master degree Universiteit van Amsterdam) museoloog (Bachelor diploma Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), etnobotanist (zelf onderwezen en diverse veld werk studies in Zuid-India, de Canarische Eilanden, Griekenland, Lapland en de Amazone van de Guyana's), pharmacognost (afgestudeerd en opgeleid bij het CAM Utrecht). Ik studeerde ook 5 maanden aan de Bhargava kalari sangam in Kodhikode, Zuid India (Siddha geneeskunde, Ayurveda en kalaripayattu).
Onze interesses zijn etnobotanie, geneeskrachtige planten, pharmacognosie, psychoactieve planten en superfoods.wij verkopen onze producten om ze aan te bieden voor onderzoek. Deze zijn niet bedoeld voor menselijk consumptie. Bij klachten over uw gezondheid raden wij u aan altijd een arts uit het reguliere circuit te raadplegen. Gezonde en gevarieerde voeding, genoeg schoon water drinken, voldoende lichaams beweging, frisse lucht en regelmatig uitrusten doen al heel veel en zijn de eerste vereisten om gezond te blijven.
Wij leveren wereldwijd.
De meeste van onze producten zijn op voorraad leverbaar. Check dit altijd even van te voren anders is de levertijd ca.  3 weken. Wij doen ons uiterste best altijd zo snel mogelijk te leveren. Al onze botanische producten zijn biologisch en komen voor het grootste gedeelde uit onaangetaste natuur.
Contacteer ons via e-mail voor vragen over onze producten. Veel inforamtie over de producten die hier verkocht worden is te vinden op het internet. Op wikipedia is bijvoorbeeld veel beschreven. Raadpleeg voor de juiste informatie altijd meerdere (minimaal 5) bronnen.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed is volgens ons ook een goede onafhankelijke bron. 
Groothandelsprijzen alleen op aanvraag per e-mail.
Email: info@greenmanpowerplants.com

Twitter: greenmanpower
Facebook: facebook.com / greenmanpowerplants /

 

De producten op deze site worden niet verkocht of zijn niet bestemd voor de menselijke consumptie of cosmetisch gebruik. De informatie over de producten op deze website, inclusief alle links naar externe websites, gegevens zijn uitsluitend bestemd voor historische, wetenschappelijke en educatieve doeleinden en mogen niet worden opgevat als een aanbeveling voor een specifiek gebruik van het product. De verklaringen op deze site zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration ( Voedsel en Warenwet Authoriteit) en de producten zijn niet bedoeld voor "diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten." Het gebruik en de toepassing van de producten op deze site zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de historische en wetenschappelijke context  en de informatie verstrekt op deze website in de productbeschrijvingen en artikelen, zijn geheel voor risico van de klant. De producten zijn bedoeld voor botanisch onderzoek en de etnografische waarde. De productomschrijvingen zijn samengesteld uit verschillende bronnen die wij als betrouwbaar zien maar kunnen fouten bevatten, of verouderd zijn. De geschiedenis van gebruik van de producten die wij schetsen, mag op geen enkele manier worden uitgelegd als een medische claim of over het vermogen of de werkzaamheid van deze planten en planten producten. Hoewel een plant of planten product een lange geschiedenis van gebruikt voor een bepaald doel kan hebben, kan wetenschappelijk bewijs waaruit zijn werkzaamheid blijkt voor dat doel te ontbreken.

BTW nummer: NL820926450B01

KVK 34308606