Description

Dit is nog steeds een van de meest populaire heilzame planten uit de Guyana’s.

Van de stengel van de plant worden bekertjes gemaakt, die gevuld worden met water of alcohol. Na enige uren het water of de alcohol te laten trekken, drinkt u het aftreksel op. U kunt ook een stukje hout van de plant in een nacht in een glas water laten weken. Volgens lokaal gebruik zuiverd deze bittere drank het bloed, geeft het de mannelijke potentie een boost, bevordert de bittere smaak de stofwisseling, eetlustopwekkend en laxerend. Het bittere aftreksel wordt gedronken ter ondersteuning van de nierfunctue en zou helpen om een normale bloeddruk in stand te houden, duizeligheid, en het onderukt de symptomen malaria, dengue. Omdat de parasieten zich minder gied kunnen vermenigvuldigen door de stoffen die in het hout zitten. Door de lokale bevolking wordt aangenomen dat het je bloed ‘bitter’ maakt en hierdoor muggen minder snel steken. Bij zoet bloed zou u last kunnen krijgen van puistjes.

Niet gebruiken indien u zwanger bent.

Traditionele dosering: Het bekertje wordt met water gevuld voor het slapen. De volgende dag wordt de bitetere drank op de nuchtere maag opgedronken. Als de bittere smaak na een paar maanden is verdwenen kunt u de bitter stoffen aan de  buitenkant van de beker extraheren en gebruiken door het bekertje in een glas water te zetten. De eerste week dat men het gebruikt drinkt men het iedere dag de tweede week om de dag en vervolgens op gevoel af en toe.  De kuur een paar keer per jaar gedaan. Gebruik het echter niet langer dan een paar weken achter elkaar.Door verschillen in de lucht vochtigheid kan het bekertje barsten. Dan kunt u de bitter stoffen extraheren door het bekertje onderwater te houden met een zwaar voorwerp. Raadpleeg bij bovenstaande klachten altijd eerst een arts uit het reguliere circuit.

This is still one of the most popular medicinal plants from the Guianas .

 Of the stem of the plant cups are made, which are filled with water or alcohol. After a few hours the water or alcohol to let you drink the infusion on. You can also get a piece of wood from the plant and soak it over a night in a glass of water. According to local use this bitter drink purifies the blood  and gives a boost to male potency, The bitter taste promotes metabolism, is appetizing and laxative. The bitter extract is consumed to support the kidney function and would help to maintain a normal blood pressure, dizziness and surpresses the symptoms of malaria and dengue . Because the parasites that cause these sympmtomes can’t multiply so easilt anymore because of the substances in the wood. By the local population it is assumed that it makes your blood "bitter" and therefore less mosquitoes will bite you. People with sweet blood get pimples more easily they say .

Do not use this wood if you are pregnant .

Traditional dose : The cup is filled with water before bed time. The next day the bite delicate drink is drunk on an empty stomach . If the bitter taste in  gone after a few months, you can extract the bitter substances on the outside of the cup and put the cup into a glass of water. The first week the bitter drink is used every day the second week every other the day and then by feeling occasionally. The treatment is done a few times a year. However, use it no longer than a few weeks in a row . Due to differences in air humidity the cup may crack . Then you can extract the bitter compounds from the cup by putting it underwater with a heavy object ( ike a fork or spoon) on top.

 

Always consult a doctor from the regular circuit first if you have symptoms described above.