Description

Deze olie mag alleen uitwendig gebruikt worden. 

Ingredienten Rode Bloemen Olie:

Methyl Salicylate 60%, Kruidnagel olie 10%, Kaneelblad olie 10%, Flos Carthami 5%, Sanguis Draconis (Pigment) Citronela Olie 2.5%, aangevuld met basis olie.

Het belangrijkste ingredient is Methyl Salicylate. Methyl Salicylate (wintergreen olie) is een organische stof (een combinatie van organisch zuur met alcohol) die natuurlijk voorkomt in verschillende soorten planten. Deze stof wordt door panten als feromoon gebruikt om onderling te communiceren om aan te kondigen dat er indringers zoals planten etende insecten aanwezig zijn. Deze stof wordt ook door planten gebruikt om insecten af te weren. Sommige planten die veel methyl salicate produceren worden wintergreens genoemd.

Als de plant geinfecteerd wordt door plantetende insecten gaat ze deze stof produceren. Er zijn ook vermoedens dat planten deze stof produceren om insecten aan te trekken die de plant helpen en die de plantetende insecten doden. Behalve als vergif geruiken planten methyl salicate dus ook al een feromoon om andere planten te waarschuwen tegen kwaadaardige indringers.

Methylsalicylaat, wordt gebruikt als een smaakmaker die op munt lijkt in sommige kauwgoms en snoep. Het wordt dan gebruikt als alternatief voor de meer gebruikelijke pepermunt en groene munt oliën

Methyl salicylate is een van de antiseptische ingrediënten in Listerine mondwater geproduceerd door de Johnson & Johnson.

In zuivere vorm is methylsalicylaat giftig, vooral als het intern genomen wordt. Een enkele theelepel (5 ml) van methylsalicylaat bevat 7g salicylaat, dat gelijk is aan meer dan drieëntwintig 300 mg aspirine tabletten.

Methylsalicylaat wordt uitwendig gebruikt voor verschillende doeleinden. Dubbelblind studies hebben aangetoond en bewijs geleverd van de effectiviteit. Wat de olie precies doet en waarvoor deze gebruikt wordt mag volgens de Nederlandse wetgeving niet beschreven worden op de zelfde plaats waar het product verkocht wordt. Daarvor raden wij u aan om zelf op onderzoek uit te gaan. We mogen wel zeggen dat het de doorbloeding van de huid en spieren bevorderd. Hierdoor wordt het natuurlijke herstellnde vermogen van het lichaam  geactiveerd. We mogen ook zeggen dat het verzorgend en verzachtend werkt bij insectenbeten.

Tegenwoordig wordt de stof ook syntetisch nagemaakt. Volgens de producent is de methylsalicylaat in de rode bloemen die wij verkopen uit planten gedestileerd.

De formule van deze rode bloemen olie is gepatenteerd.

De olie moet voor gebruik goed geschud wordenen de fles moet na gebruik goed afgeloten worden het liefst donker bewaren.

De Rode Bloemen Olie is uitsluitend bestemd voor UITWENDIG gebruik.

Buiten bereik van kinderen houden.

This oil should only be used externally .

Red Flower Oil Ingredients :

Methyl Salicylate 60 % , 10 % clove oil , cinnamon leaf oil 10 % , Flos carthami 5 % , Sanguis Draconis ( Pigment ) Citronela Oil 2.5 % , plus base oil .

The main ingredient is Methyl Salicylate . Methyl Salicylate ( wintergreen oil ) is an organic substance (a combination of organic acid with alcohol ), which occurs naturally in a variety of species of plants. This substance is used by pants as pheromone to communicate and to announce that intruders such as plant -eating insects are present. Mutually this substance is also used by plants to repel insects. Some plants that produce methyl salicate are called winter greens.

If the plant is infected by plant -eating insects , they will produce this substance. There are also suspicions that plants produce this substance to attract insects to help the plant and kill the plant -eating insects. Except as poison plants use methyl salicate thus a pheromone to warn against malicious intruders . 

Methyl salicylate is used as a seasoning in which currency is similar in some chewing gum and candy. It is then used as an alternative to the more common peppermint and spearmint oils

Methyl salicylate is one of the antiseptic ingredients in Listerine mouthwash produced by the Johnson & Johnson.

In pure form, methyl salicylate is toxic, especially if it is taken internally . A single teaspoonful (5 ml) solution of methyl salicylate contains 7g salicylate , which is equal to more than twenty-three 300 mg aspirin tablets.

Methyl salicylate is used topically for various purposes. Double-blind studies have shown and provided evidence of effectiveness. What exactly does the oil is and what it is used not to be described according to the Dutch law at the same place where the product is sold. We recommend you to research for yourself. We are allowed to say that it is used to take care of the skin when you have insect bites. And that it impoves the blood circulation in muscles and the skin.

Nowadays, the substance is also copied by men in laboratories. According to the manufacturer , the methyl salicylate in red flowers we sell is distilled from natural plants.

The formula of this red flower oil is patented .

The oil should be shaken well before use.The bottle should preferably be kept  in a dark place. Close bottle after use.

Red Flower Oil is intended for external use only.

Keep out of reach of children.