palm (resin) syrup (195 gram)

€ 8,00
Net weight: 0,20 Kg
Gross weight: 0,25 Kg
Dimensions (l,w,h): 12 x 5 x 5 cm
Description

PALM (RESIN) SIRUP: Palm (resin) SIrup is sweet and delicious in tea or coffee, or in desserts such as ice or a pancake Palm resin also tastes very good in some cheeses.Palm sirup is extracted at the crown of the palm tree Phoenix canariensis.During the night the resin is drained.The palm-tappers climb in the trees from eight o'clock in the evening onwards. They hang buckets under a dripping channel. These buckets are hoisted and emptied the next morning. During the day, the resin is evaporated to stop and counteract the fermentation process and to extend the shelf-life. Palm resin can be stored for more than 2 years.The next evening, the "wound" in the crown is reopened with a special knife.?The "palmhoney" farmers, who are called guarapero's, go from tree to tree as a human bee. The whole production procces goes by hand. Climbing the tree happens without safety equipment.Each tree gives between 10 and 15 liter of resin per night. During the day, the palm gives significantly less and the resin is not as sweet. In the night, the resin in the tree top is sweet. At full moon, the palm gives considerably more resin.100 liters of fresh palmresin juice will ultimately produce 15 liters of palm resin. If the temperature at night is over 20 degrees Celsius there is almost no resin. Therefore, there is in particular drawn off in the cooler 5 months.Trees are tapped for 4 years. Then the tree gets 4 years rest.

the exact amount of present vitamins can be found here www.nutricionhospitalaria.com/pdf/5586.pdf)

Fat: less than 0.2%

Palm (hars) stroop is zoet van smaak en heerlijk in de thee of koffie, bij toetjes of op bijvoorbeeld ijs of een pannekoek Palm hars smaakt ook erg goed op sommige kazen.

Palm stroop wordt gewonnen doordat de kruin van de palmboom Phoenix canariensis wordt ingesneden. Gedurende de nacht wordt de hars afgetapt.

De palm-tappers klimmen vanaf een uur of acht in de avond de boom in en hangen dan emmers onder de druipgeul. Deze emmers worden de volgdende ochtend naar beneden getakeld en geleegd. Overdag wordt de hars ingedampt om het fermentatie proces tegen te gaan en de houdbaarheid te verlengen. Palm hars is daarna meer dan 2 jaar lang houdbaar.

De volgende avond wordt de “wond” in de kruin weer geopend met een speciaal mes.

De tappers, die guarapero's genoemd worden, gaan als een menselijke bij van boom tot boom. Het productieproces gaat met de hand. Het klimmen in de boom gebeurt zonder veiligheidsvoorzieningen.

Iedere boom geeft per nacht tussen de 10 en 15 liter hars. Overdag geeft de palm beduidend minder en is de hars niet zo zoet van smaak. In de nacht is de hars alleen boven in de boom zoet.

Bij volle maan geeft de palm aanzienlijk meer hars af.

100 liter sap levert uiteindelijk maar 15 liter palm hars op.

Als het 's nachts boven de 20 graden Celcius is komt er bijna geen hars meer uit de palm. Daarom wordt er vooral in de koelere 5 maanden getapt.

Van een boom wordt 4 jaar getapt. Daarna krijgt de boom 4 jaar rust.

De exacte hoeveelheid aanwezige vitamines kunnen hier gevonden worden: www.nutricionhospitalaria.com/pdf/5586.pdf